Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
BIC Bảo hiểm BIDV 540,96 28.500 28.850 350 1,22
PGI Bảo hiểm PJICO 0,00 25.500 25.800 300 1,17
ANV Thủy sản Nam Việt 98,09 30.700 31.050 350 1,14
SZC Sonadezi Châu Đức 24,83 42.000 42.450 450 1,07
TNI Tập đoàn Thành Nam -3.333,54 2.870 2.900 30 1,04
CCL Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 9,22 8.870 8.960 90 1,01
NVT Ninh Vân Bay 136,40 8.000 8.080 80 1,00
DBC Tập đoàn DABACO 291,29 29.800 30.100 300 1,00
SAV Savimex -31,92 15.150 15.300 150 0,99
ILB ICD Tân Cảng Long Bình 7,61 30.300 30.600 300 0,99
TTA XD và PT Trường Thành 13,04 8.250 8.330 80 0,96
TDG Đầu tư TDG Global 25,75 4.220 4.260 40 0,94
TTE ĐT Năng lượng Trường Thịnh -195,45 10.600 10.700 100 0,94
VNE Xây dựng điện Việt Nam 46,34 6.380 6.440 60 0,94
VIB VIBBank 6,66 22.300 22.500 200 0,89
SVC SAVICO 84,15 28.700 28.950 250 0,87
ICT Viễn thông - Tin học Bưu điện 21,57 11.700 11.800 100 0,85
TCM Dệt may Thành Công 29,87 42.150 42.500 350 0,83
VOS Vận tải Biển Việt Nam 10,95 12.050 12.150 100 0,82
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 8,67 3.670 3.700 30 0,81

Cập nhật lúc 15:10 22/02/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.