Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SRA SARA Việt Nam 2.621 855,97 428.823 1.996 958,14 365.563
PVV Vinaconex 39 5.001 603,85 128.969 4.682 598,92 119.759
API Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương 2.781 1.013,66 495.743 2.045 1.140,49 410.170
KSK Khoáng sản luyện kim màu 8.332 698,19 107.189 6.514 800,42 96.061
KSQ CNC Capital Việt Nam 3.306 702,60 263.230 2.669 688,23 208.181
VC3 Tập đoàn Nam Mê Kông 2.606 1.016,10 492.649 2.063 917,70 352.208
PVI Bảo hiểm PVI 1.945 970,51 481.284 2.016 921,28 473.549
ORS Chứng khoán Tiên Phong 5.777 718,11 151.658 4.735 852,83 147.624
KHB Khoáng sản Hòa Bình 7.028 770,43 230.760 3.339 863,31 122.832
THV Tập đoàn Thái Hòa VN 5.873 749,37 148.961 5.031 826,79 140.787
MPT Tập đoàn MPT 5.866 660,34 142.100 4.647 662,64 112.960
CVN Vinam Group 2.806 602,43 283.584 2.124 664,66 236.864
PLC Hóa dầu Petrolimex 1.556 921,11 720.341 1.279 996,75 640.501
HOM Xi măng VICEM Hoàng Mai 2.389 581,27 265.020 2.193 611,29 255.886
CTS Chứng khoán Vietinbank 3.131 729,95 253.105 2.884 809,87 258.700
DTD Đầu tư Phát triển Thành Đạt 1.780 753,52 528.246 1.426 749,00 420.828
PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam 1.852 786,75 512.888 1.534 835,71 451.184
ICG Xây dựng Sông Hồng 2.343 684,00 294.354 2.324 683,42 291.703
DDG Đầu tư CN XNK Đông Dương 3.583 794,98 402.422 1.975 1.091,19 304.571
PVA Xây dựng dầu khí Nghệ An 2.504 691,47 289.339 2.390 664,38 265.376

Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.