Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SRA SARA Việt Nam 2.587 830,19 421.442 1.970 927,12 358.330
PVV Vinaconex 39 5.001 603,85 128.969 4.682 598,92 119.759
KSK Khoáng sản luyện kim màu 8.332 698,19 107.189 6.514 800,42 96.061
PVI Bảo hiểm PVI 1.953 968,39 478.785 2.023 918,52 470.273
API Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương 2.754 989,57 485.196 2.040 1.105,90 401.551
KSQ CNC Capital Việt Nam 3.265 677,64 252.990 2.679 654,69 200.506
VC3 Tập đoàn Nam Mê Kông 2.594 981,57 450.910 2.177 888,34 342.524
ORS Chứng khoán Tiên Phong 5.777 718,11 151.658 4.735 852,83 147.624
KHB Khoáng sản Hòa Bình 7.028 770,43 230.760 3.339 863,31 122.832
THV Tập đoàn Thái Hòa VN 5.873 749,37 148.961 5.031 826,79 140.787
MPT Tập đoàn MPT 5.866 660,34 142.100 4.647 662,64 112.960
HOM Xi măng VICEM Hoàng Mai 2.388 577,05 261.916 2.203 605,24 253.403
PLC Hóa dầu Petrolimex 1.563 905,22 702.684 1.288 979,33 626.543
CTS Chứng khoán Vietinbank 3.131 729,95 253.105 2.884 809,87 258.700
CVN Vinam Group 2.711 571,78 275.458 2.076 624,22 230.217
ICG Xây dựng Sông Hồng 2.347 683,41 293.406 2.329 682,61 290.868
DTD Đầu tư Phát triển Thành Đạt 1.787 695,91 483.329 1.440 684,23 382.981
PVA Xây dựng dầu khí Nghệ An 2.504 691,47 289.339 2.390 664,38 265.376
PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam 1.858 765,28 496.441 1.542 810,44 436.254
DBC Tập đoàn DABACO 2.186 677,92 290.026 2.337 647,33 296.141

Cập nhật lúc 15:10 22/02/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.