Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF VFMVN30 151.586 3.036,87 21.210 143.181 2.830,87 18.675
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 87.545 1.125,34 16.651 67.584 2.082,18 23.784
TCB Techcombank 5.379 1.202,14 267.032 4.502 1.161,71 215.981
HPG Hòa Phát 4.976 1.219,37 352.591 3.458 1.111,61 223.391
STB Sacombank 7.617 927,78 123.277 7.526 998,98 131.159
FLC Tập đoàn FLC 11.219 992,87 131.258 7.564 945,20 84.247
FUEVFVND Quỹ ETF VFMVN DIAMOND 42.108 687,88 24.444 28.141 779,26 18.506
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 44.167 612,62 18.944 32.338 757,29 17.146
HSG Tập đoàn Hoa Sen 5.560 718,78 152.104 4.726 789,26 141.961
FUEVN100 Chứng chỉ Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 100.261 694,84 6.639 104.661 739,23 7.373
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 8.648 518,33 77.760 6.666 674,55 78.002
MBB MBBank 4.398 620,46 104.494 5.938 532,94 121.190
CTG VietinBank 4.355 472,21 131.159 3.600 481,68 110.597
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.420 564,91 194.293 2.908 468,77 106.053
HQC Địa ốc Hoàng Quân 19.667 366,90 30.069 12.202 445,72 22.663
GEX Thiết bị điện Việt Nam 4.863 473,84 138.947 3.410 446,82 91.888
ROS Xây dựng FLC FAROS 11.307 330,41 46.034 7.178 427,13 37.775
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 5.715 370,80 74.971 4.946 409,43 71.644
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 4.551 406,44 86.443 4.702 405,49 89.107
LPB LienViet Post Bank 6.074 289,39 78.169 3.702 399,09 65.707

Cập nhật lúc 15:10 02/12/2020. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.