Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF VFMVN30 89.813 2.313,99 26.062 88.788 1.973,73 21.976
ROS Xây dựng FLC FAROS 9.306 867,98 131.511 6.600 872,19 93.727
STB Sacombank 6.827 701,64 98.796 7.102 651,21 95.394
HSG Tập đoàn Hoa Sen 6.463 629,69 106.363 5.920 546,58 84.565
HPG Hòa Phát 3.988 551,15 161.455 3.414 539,70 135.344
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 13.400 589,09 60.321 9.766 508,51 37.947
HQC Địa ốc Hoàng Quân 23.321 392,37 23.436 16.742 462,94 19.851
MBB MBBank 4.706 445,60 119.893 3.717 454,70 96.626
FLC Tập đoàn FLC 8.930 368,47 55.544 6.634 424,24 47.510
CTG VietinBank 3.577 373,59 117.117 3.190 401,76 112.303
DLG Đức Long Gia Lai 14.380 416,21 39.460 10.548 383,39 26.661
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 4.904 346,47 93.324 3.713 376,45 76.770
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.661 332,23 94.102 3.530 372,67 79.962
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 67.225 85,95 4.922 17.463 309,24 4.600
AMD FLC Stone 8.772 254,90 42.218 6.038 310,71 35.420
VPB VPBank 4.189 296,95 104.299 2.847 310,43 74.107
HAI Nông Dược HAI 7.085 200,40 36.509 5.489 237,44 33.511
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 7.063 176,35 43.477 4.056 229,75 32.529
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 4.812 195,22 56.358 3.464 223,54 46.454
SSI Chứng khoán SSI 3.712 217,18 61.118 3.553 224,00 60.347

Cập nhật lúc 15:10 01/06/2020. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.