Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
STB Sacombank 5.745 53.010,68 10.193.014 5.201 53.266,07 9.271.560
HPG Hòa Phát 3.757 51.246,98 17.370.258 2.950 53.027,36 14.114.277
SSI Chứng khoán SSI 3.780 40.836,51 12.506.660 3.265 42.118,25 11.142.853
MBB MBBank 3.990 34.932,33 9.897.573 3.529 34.748,03 8.708.698
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
VPB VPBank 5.109 25.875,02 5.866.970 4.410 27.341,32 5.351.779
NVL Novaland 4.591 24.621,97 7.502.658 3.282 26.756,75 5.827.876
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.602 25.053,15 6.209.084 4.035 25.321,54 5.501.789
CTG VietinBank 3.480 22.705,43 7.393.317 3.071 23.974,48 6.890.051
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 5.012 16.802,78 4.818.608 3.487 18.588,28 3.708.690
TCB Techcombank 3.364 16.980,59 6.396.246 2.655 17.447,90 5.185.980
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.542 11.565,48 2.987.711 3.871 12.292,17 2.706.086
VRE Vincom Retail 2.702 10.629,80 4.612.282 2.305 11.356,33 4.203.566
EIB Eximbank 5.190 9.207,88 2.062.433 4.465 9.907,29 1.908.957
BID BIDV 2.561 8.303,41 3.709.807 2.238 9.031,26 3.525.953
HDB HDBank 3.625 8.231,89 2.700.145 3.049 9.021,12 2.488.359
VHM Vinhomes 2.101 7.731,06 4.723.573 1.637 8.425,78 4.010.327
VIC VinGroup 1.801 7.330,18 5.250.289 1.396 8.126,39 4.513.170
FPT FPT Corp 1.733 7.199,88 5.177.538 1.391 7.514,64 4.337.242
VNM VINAMILK 1.384 7.112,99 6.214.002 1.145 7.418,69 5.360.935

Cập nhật lúc 15:10 21/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.