Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
TDC Becamex TDC 3.347 3.197,50 1.146.268 2.789 3.256,80 973.072
ORS Chứng khoán Tiên Phong 3.509 3.181,92 1.149.624 2.768 3.234,40 921.752
BVH Tập đoàn Bảo Việt 1.511 3.151,65 2.388.335 1.320 3.372,78 2.231.947
EVF Tài chính Điện lực 5.085 3.085,41 798.369 3.865 3.130,12 615.576
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam 3.998 3.063,69 890.156 3.442 2.576,30 644.466
CTS Chứng khoán Vietinbank 2.308 3.001,00 1.539.266 1.950 3.074,61 1.332.216
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình 4.710 2.957,70 867.409 3.410 3.021,01 641.446
PPC Nhiệt điện Phả Lại 2.814 2.985,69 1.215.671 2.456 3.042,13 1.081.047
FUEIP100 ETF IPAAM VN100 10.582 2.728,70 315.096 8.660 3.227,72 305.020
VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 3.295 2.840,24 963.437 2.948 2.850,05 864.870
ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 3.580 2.827,12 880.807 3.210 2.713,95 758.076
TNI Tập đoàn Thành Nam 4.730 2.828,50 884.657 3.197 3.063,84 647.796
PTL Victory Capital 5.216 2.755,76 596.758 4.618 2.491,70 477.696
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 2.432 2.740,42 1.377.970 1.989 2.891,66 1.189.111
SHI Quốc tế Sơn Hà 4.833 2.729,75 659.845 4.137 2.804,69 580.265
KDC Tập đoàn KIDO 2.796 2.761,54 1.088.417 2.537 3.083,16 1.102.883
DGW Thế Giới Số 1.535 2.645,02 2.166.249 1.221 2.754,84 1.795.093
SZC Sonadezi Châu Đức 1.746 2.582,77 1.819.462 1.420 2.673,31 1.530.831
VSC VICONSHIP 2.419 2.499,49 1.197.923 2.087 2.579,71 1.066.393
FRT Bán lẻ FPT 1.326 2.472,78 2.256.957 1.096 2.612,52 1.969.637

Cập nhật lúc 15:10 18/06/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.