Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
GAS PV Gas 1.399 3.303,89 2.791.222 1.184 3.508,71 2.508.028
ORS Chứng khoán Tiên Phong 3.525 3.254,82 1.176.800 2.766 3.321,47 942.231
TDC Becamex TDC 3.340 3.213,06 1.152.464 2.788 3.270,39 979.214
BVH Tập đoàn Bảo Việt 1.511 3.178,91 2.409.868 1.319 3.404,16 2.252.327
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam 3.990 3.155,37 924.937 3.411 2.669,54 669.044
CTS Chứng khoán Vietinbank 2.296 3.054,86 1.579.685 1.934 3.129,88 1.362.925
PPC Nhiệt điện Phả Lại 2.815 3.030,60 1.234.104 2.456 3.087,22 1.096.637
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình 4.710 2.957,70 867.409 3.410 3.021,01 641.446
VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 3.287 2.893,77 984.792 2.938 2.899,31 882.137
FUEIP100 ETF IPAAM VN100 10.579 2.728,85 315.342 8.654 3.228,85 305.223
ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 3.577 2.860,98 891.925 3.208 2.750,40 768.872
TNI Tập đoàn Thành Nam 4.723 2.836,91 887.926 3.195 3.072,80 650.585
PTL Victory Capital 5.207 2.758,62 598.884 4.606 2.495,95 479.341
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 2.430 2.757,45 1.393.450 1.979 2.915,70 1.199.692
KDC Tập đoàn KIDO 2.795 2.779,21 1.096.903 2.534 3.104,44 1.110.688
SHI Quốc tế Sơn Hà 4.838 2.735,59 660.540 4.141 2.812,29 581.291
VSC VICONSHIP 2.500 2.693,84 1.261.405 2.136 2.807,38 1.123.098
DGW Thế Giới Số 1.529 2.698,40 2.213.443 1.219 2.817,66 1.842.328
SZC Sonadezi Châu Đức 1.744 2.626,11 1.854.675 1.416 2.723,91 1.561.927
FRT Bán lẻ FPT 1.317 2.491,50 2.289.760 1.088 2.631,79 1.998.368

Cập nhật lúc 15:10 12/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.