Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCB Vietcombank 1.710 6.042,72 4.056.931 1.489 6.331,72 3.703.410
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.410 6.036,60 2.858.662 2.112 6.264,12 2.598.815
NLG BĐS Nam Long 2.470 5.978,72 2.948.298 2.028 6.043,51 2.446.575
GMD Gemadept 2.234 5.473,74 2.887.813 1.895 5.946,21 2.661.716
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.223 5.313,27 1.637.394 3.245 5.682,86 1.345.831
TLH Thép Tiến Lên 3.772 5.267,48 1.729.109 3.046 5.566,00 1.475.450
DRH DRH Holdings 3.891 5.262,16 1.868.169 2.817 5.615,66 1.443.228
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.358 5.093,19 1.930.563 2.638 5.233,14 1.558.469
VIB VIBBank 3.692 5.117,73 1.679.337 3.047 5.175,57 1.401.703
HPX Đầu tư Hải Phát 7.502 5.027,72 1.093.768 4.597 6.003,21 800.185
AGR Agriseco 3.012 4.920,01 2.051.908 2.398 5.338,90 1.772.389
MSN Tập đoàn Masan 1.559 4.789,03 3.553.930 1.348 4.941,19 3.169.558
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 2.742 4.616,60 1.889.653 2.443 4.810,41 1.754.164
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.272 4.501,38 2.360.067 1.907 4.705,22 2.071.001
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 4.697 4.398,13 1.444.882 3.044 4.890,11 1.041.177
PC1 Tập đoàn PC1 2.380 4.205,09 2.150.727 1.955 4.499,60 1.890.604
VNE Xây dựng điện Việt Nam 4.286 4.167,85 1.090.539 3.822 4.045,18 943.764
HDG Tập đoàn Hà Đô 2.400 4.180,91 1.982.211 2.109 4.034,02 1.680.575
KDH Nhà Khang Điền 2.571 4.182,19 1.847.798 2.263 4.155,41 1.616.551
TDH Thủ Đức House 3.801 4.108,67 1.238.765 3.317 4.004,27 1.053.506

Cập nhật lúc 15:10 18/06/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.