Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCB Vietcombank 1.715 5.974,95 3.972.229 1.504 6.265,94 3.654.080
NLG BĐS Nam Long 2.475 5.882,82 2.891.211 2.035 5.940,00 2.399.573
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 29.585 5.488,69 204.700 26.813 5.525,11 186.754
GMD Gemadept 2.252 5.411,63 2.833.146 1.910 5.871,74 2.607.911
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.218 5.276,92 1.628.267 3.241 5.637,75 1.336.508
TLH Thép Tiến Lên 3.777 5.222,57 1.712.626 3.049 5.513,46 1.459.647
DRH DRH Holdings 3.885 5.213,41 1.853.203 2.813 5.563,16 1.431.832
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.348 4.915,26 1.868.988 2.630 5.061,69 1.511.848
VIB VIBBank 3.663 4.902,37 1.622.802 3.021 4.944,47 1.349.874
AGR Agriseco 3.030 4.827,80 2.008.877 2.403 5.229,13 1.725.725
HPX Đầu tư Hải Phát 7.506 4.837,71 1.050.276 4.606 5.795,28 772.057
MSN Tập đoàn Masan 1.543 4.590,10 3.442.016 1.334 4.710,33 3.052.793
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 2.749 4.536,20 1.849.686 2.452 4.738,13 1.723.559
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.258 4.376,27 2.318.860 1.887 4.583,38 2.030.252
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 4.683 4.280,33 1.409.034 3.038 4.740,18 1.012.284
VNE Xây dựng điện Việt Nam 4.292 4.158,04 1.085.588 3.830 4.032,17 939.374
TDH Thủ Đức House 3.802 4.093,29 1.233.313 3.319 3.993,52 1.050.374
GTN GTNfoods 4.012 4.035,38 1.164.774 3.465 3.923,82 978.049
KDH Nhà Khang Điền 2.569 4.059,46 1.792.014 2.265 4.026,31 1.567.529
PC1 Tập đoàn PC1 2.348 3.995,42 2.064.281 1.936 4.230,41 1.801.693

Cập nhật lúc 15:10 21/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.