Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
GTN GTNfoods 4.012 4.035,38 1.164.774 3.465 3.923,82 978.049
OCB Ngân hàng Phương Đông 3.070 3.948,08 1.655.545 2.385 4.487,13 1.461.544
TCM Dệt may Thành Công 2.679 3.850,61 1.708.539 2.254 4.064,78 1.517.265
DGC Hóa chất Đức Giang 1.539 3.796,72 3.059.146 1.241 3.950,27 2.567.255
HDC Phát triển Nhà BR-VT 2.333 3.786,33 2.116.384 1.789 3.992,15 1.711.031
NTL Đô thị Từ Liêm 2.783 3.763,63 1.563.540 2.407 3.792,11 1.362.644
QCG Quốc Cường Gia Lai 4.282 3.643,93 1.033.574 3.526 3.463,79 808.928
PLX Petrolimex 1.942 3.662,98 2.111.494 1.735 3.741,50 1.926.189
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 1.819 3.604,51 2.437.207 1.479 3.790,58 2.084.149
HT1 VICEM Hà Tiên 2.651 3.560,01 1.600.007 2.225 3.769,07 1.421.801
EVG Tập đoàn Everland 5.270 3.554,89 1.023.954 3.472 3.929,56 745.678
DRC Cao su Đà Nẵng 2.225 3.547,99 1.823.328 1.946 3.696,26 1.660.939
APH Tập đoàn An Phát Holdings 3.421 3.550,13 1.312.408 2.705 3.354,14 980.543
SJF Đầu tư Sao Thái Dương 4.653 3.479,35 1.094.899 3.178 3.756,81 807.363
KSA CN Khoáng sản Bình Thuận 7.806 3.411,41 609.704 5.595 3.980,86 509.996
HVN Vietnam Airlines 2.057 3.398,75 2.166.312 1.569 3.573,21 1.736.942
ANV Thủy sản Nam Việt 2.032 3.385,59 1.985.148 1.705 3.448,96 1.697.289
APG Chứng khoán APG 3.487 3.341,53 1.305.344 2.560 3.789,96 1.086.785
PAN Tập đoàn PAN 2.661 3.311,67 1.520.441 2.178 3.471,66 1.304.418
GAS PV Gas 1.398 3.270,15 2.764.481 1.183 3.473,34 2.484.108

Cập nhật lúc 15:10 18/06/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.