Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
GTN GTNfoods 4.012 4.035,38 1.164.774 3.465 3.923,82 978.049
OCB Ngân hàng Phương Đông 3.074 3.996,05 1.671.299 2.391 4.530,57 1.473.937
TCM Dệt may Thành Công 2.689 3.933,04 1.746.481 2.252 4.161,55 1.547.795
DGC Hóa chất Đức Giang 1.530 3.899,73 3.170.665 1.230 4.073,75 2.663.364
HDC Phát triển Nhà BR-VT 2.329 3.848,48 2.150.122 1.790 4.055,48 1.741.314
NTL Đô thị Từ Liêm 2.775 3.820,84 1.594.943 2.396 3.846,99 1.386.088
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 1.841 3.787,14 2.544.751 1.488 3.988,97 2.166.904
PLX Petrolimex 1.947 3.735,82 2.147.478 1.740 3.819,89 1.961.571
EVG Tập đoàn Everland 5.270 3.700,52 1.056.135 3.504 4.080,18 774.182
QCG Quốc Cường Gia Lai 4.265 3.664,50 1.045.925 3.504 3.487,25 817.631
DRC Cao su Đà Nẵng 2.233 3.621,09 1.848.009 1.959 3.760,25 1.684.042
HT1 VICEM Hà Tiên 2.649 3.584,12 1.610.427 2.226 3.799,04 1.434.057
HVN Vietnam Airlines 2.082 3.569,52 2.250.260 1.586 3.762,83 1.806.958
APH Tập đoàn An Phát Holdings 3.435 3.598,07 1.330.845 2.704 3.423,75 996.664
SJF Đầu tư Sao Thái Dương 4.653 3.479,35 1.094.899 3.178 3.756,81 807.363
ANV Thủy sản Nam Việt 2.040 3.447,07 2.020.410 1.706 3.529,23 1.729.820
KSA CN Khoáng sản Bình Thuận 7.806 3.411,41 609.704 5.595 3.980,86 509.996
PAN Tập đoàn PAN 2.660 3.366,37 1.544.484 2.180 3.531,90 1.327.957
EVF Tài chính Điện lực 5.089 3.339,68 875.145 3.816 3.417,79 671.546
APG Chứng khoán APG 3.482 3.344,56 1.308.177 2.557 3.794,30 1.089.535

Cập nhật lúc 15:10 12/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.