NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
PAN Tập đoàn PAN -0,81 -25.700 2.300 0,07 28.000 0,89
VGC Tổng Công ty Viglacera 0,68 22.200 42.200 1,29 20.000 0,62
VIX Chứng khoán VIX -0,82 -29.700 200 0,01 29.900 0,82
CRE Bất động sản Thế Kỷ 3,80 148.500 171.900 4,41 23.400 0,61
BMI Bảo hiểm Bảo Minh -0,70 -23.900 4.300 0,13 28.200 0,83
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 0,34 14.800 48.700 1,14 33.900 0,79
GMC Garmex Sài Gòn -0,71 -21.500 300 0,01 21.800 0,72
ITA Đầu tư CN Tân Tạo -0,69 -84.800 2.400 0,02 87.200 0,71
SJS SUDICO -0,74 -25.900 0 0,00 25.900 0,74
TDH Thủ Đức House -0,57 -66.600 22.900 0,20 89.500 0,76
DPG Đạt Phương -0,56 -18.300 300 0,01 18.600 0,57
FTS Chứng khoán FPT -0,53 -29.500 4.300 0,07 33.800 0,60
TDC Becamex TDC -0,37 -20.800 8.900 0,16 29.700 0,53
SZC Sonadezi Châu Đức 12,48 313.800 335.800 13,34 22.000 0,86
D2D Phát triển Đô thị số 2 0,57 9.500 21.100 1,25 11.600 0,69
BWE Nước - Môi trường Bình Dương 7,73 253.000 276.200 8,44 23.200 0,71
FLC Tập đoàn FLC 8,32 1.426.500 1.566.900 9,13 140.400 0,81
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy -0,27 -38.500 53.800 0,38 92.300 0,65
FUEVN100 Chứng chỉ Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 -0,06 -3.900 31.500 0,47 35.400 0,53
CNG CNG Việt Nam 0,10 4.700 31.300 0,68 26.600 0,58

Cập nhật lúc 15:10 22/01/2021. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.