NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 0,27 43.400 129.100 0,80 85.700 0,53
CTD Xây dựng Coteccons 1,06 16.800 25.100 1,58 8.300 0,52
GVR Tập đoàn CN Cao su VN -0,03 -1.600 24.200 0,48 25.800 0,52
CTR Công trình Viettel 1,03 11.400 17.100 1,55 5.700 0,52
DHC Đông Hải Bến Tre -0,17 -4.400 8.100 0,31 12.500 0,48
SJS SUDICO -0,36 -5.000 1.600 0,12 6.600 0,48
HAG Hoàng Anh Gia Lai 9,32 817.400 857.100 9,78 39.700 0,45
DRH DRH Holdings -0,45 -92.600 0 0,00 92.600 0,45
BCG Bamboo Capital 0,01 700 51.700 0,44 51.000 0,44
CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam -0,18 -4.600 6.200 0,24 10.800 0,41
MIG Bảo hiểm Quân đội 0,56 30.800 52.200 0,95 21.400 0,39
BVH Tập đoàn Bảo Việt 0,95 24.016 33.600 1,33 9.584 0,38
MHC CTCP MHC -0,34 -37.300 400 0,00 37.700 0,34
VIB VIBBank -0,34 -18.100 0 0,00 18.100 0,34
KSB Khoáng sản Bình Dương -0,33 -13.300 0 0,00 13.300 0,33
NCT DV Hàng hóa Nội Bài -0,31 -3.600 0 0,00 3.600 0,31
VNE Xây dựng điện Việt Nam -0,29 -44.900 0 0,00 44.900 0,29
QCG Quốc Cường Gia Lai -0,25 -23.300 1.800 0,02 25.100 0,27
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land -0,19 -31.200 8.000 0,05 39.200 0,24
SIP Đầu tư Sài Gòn VRG 0,20 3.500 7.600 0,44 4.100 0,24

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.