NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
DCM Đạm Cà Mau 40,92 1.086.900 1.360.700 51,28 273.800 10,36
KDH Nhà Khang Điền -3,97 -109.310 151.300 5,52 260.610 9,50
BMP Nhựa Bình Minh -8,26 -75.300 8.100 0,90 83.400 9,15
AAA An Phát Bioplastics -3,84 -332.900 464.400 5,29 797.300 9,12
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả -8,67 -655.740 14.600 0,19 670.340 8,87
HDG Tập đoàn Hà Đô 13,13 418.100 694.600 21,82 276.500 8,69
ANV Thủy sản Nam Việt -8,52 -267.000 5.000 0,16 272.000 8,68
EVF Tài chính Điện lực -0,12 123 531.800 8,31 531.677 8,44
VCI Chứng khoán Vietcap -7,02 -140.244 25.700 1,28 165.944 8,30
HDB HDBank -6,59 -267.905 54.857 1,35 322.762 7,94
NLG BĐS Nam Long -4,16 -95.100 85.100 3,73 180.200 7,89
PDR BĐS Phát Đạt -6,76 -265.084 19.500 0,50 284.584 7,26
VTP Bưu chính Viettel -5,04 -61.118 26.300 2,17 87.418 7,21
GEX Tập đoàn Gelex -7,09 -306.106 1.000 0,02 307.106 7,12
DGW Thế Giới Số -6,66 -103.593 3.700 0,24 107.293 6,90
TV2 Tư vấn XD Điện 2 -5,98 -147.400 20.000 0,81 167.400 6,79
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 2,72 77.111 259.208 9,21 182.097 6,49
GDT Gỗ Đức Thành -6,11 -221.340 3.400 0,09 224.740 6,20
CTS Chứng khoán Vietinbank 1,49 35.800 176.300 7,55 140.500 6,06
SIP Đầu tư Sài Gòn VRG -5,80 -64.400 0 0,00 64.400 5,80

Cập nhật lúc 15:10 21/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.