NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
NTC KCN Nam Tân Uyên 0,26 1.000 1.100 0,28 100 0,03
CTR Công trình Viettel 0,06 600 2.100 0,19 1.500 0,14
ACV Cảng Hàng không VN 11,77 150.855 374.355 29,21 223.500 17,45
MSR Masan High-Tech Materials -15,06 -644.600 20.000 0,47 664.600 15,53
VTP Bưu chính Viettel -0,85 -8.265 172.335 18,39 180.600 19,25
VHG Đầu tư Cao su Quảng Nam 0,12 42.000 42.000 0,12 0 0,00
QNS Đường Quảng Ngãi -0,20 -5.200 12.600 0,50 17.800 0,70
TVN Thép Việt Nam 0,03 2.200 4.200 0,06 2.000 0,03
MCH Hàng Tiêu Dùng MaSan 3,04 31.700 31.700 3,04 0 0,00
VGI Đầu tư Quốc tế Viettel 0,75 15.900 23.100 1,08 7.200 0,34
ATA NTACO 0,05 100.000 100.000 0,05 0 0,00
ABI BH NH Nông Nghiệp 0,23 5.600 5.600 0,23 0 0,00
GND Gạch ngói Đồng Nai 0,13 5.100 5.100 0,13 0 0,00
TSG TTTH Đường sắt Sài Gòn 0,08 6.300 6.300 0,08 0 0,00
NHT SX & TM Nam Hoa 0,16 4.300 4.300 0,16 0 0,00
DAP Bao bì Đông Á 0,02 700 2.000 0,06 1.300 0,04
VEA Máy động lực và Máy NN 13,41 282.200 376.000 17,88 93.800 4,47
FOC FPT Online 0,17 1.600 1.600 0,17 0 0,00
AAS Chứng khoán SmartInvest 0,09 9.500 9.500 0,09 0 0,00
MML Masan MEATLife 0,72 13.500 13.500 0,72 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 22/01/2021. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.