NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
BSR BSR 5,55 294.500 294.500 5,55 0 0,00
OIL PV Oil 1,75 173.000 173.000 1,75 0 0,00
LTG Tập đoàn Lộc Trời (BVTV An Giang) 0,71 29.600 65.900 1,58 36.300 0,86
MPC Thủy sản Minh Phú 1,55 88.400 88.400 1,55 0 0,00
MCH Hàng Tiêu Dùng MaSan -6,84 -80.600 8.900 0,73 89.500 7,57
VLC Chăn nuôi Việt Nam 0,59 37.500 37.500 0,59 0 0,00
ACV Cảng Hàng không VN -1,17 -17.300 8.200 0,56 25.500 1,73
PAT Phốt pho Apatit Việt Nam 0,36 3.600 3.600 0,36 0 0,00
VEA Máy động lực và Máy NN -1,89 -57.500 10.000 0,33 67.500 2,22
VTK Tư vấn thiết kế Viettel 0,17 7.000 7.000 0,17 0 0,00
VTP Bưu chính Viettel -1,00 -21.025 3.175 0,15 24.200 1,15
CSI Chứng khoán Kiến thiết VN 0,01 400 3.100 0,10 2.700 0,08
ABI BH NH Nông Nghiệp 0,09 3.300 3.300 0,09 0 0,00
NCG Nova Consumer 0,07 4.000 5.000 0,09 1.000 0,02
VGG May Việt Tiến 0,04 1.200 1.200 0,04 0 0,00
AGX Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn 0,04 1.100 1.100 0,04 0 0,00
HPP Sơn Hải Phòng 0,04 600 600 0,04 0 0,00
WSB Bia Sài Gòn - Miền Tây 0,03 500 500 0,03 0 0,00
HWS Cấp nước Thừa Thiên Huế 0,03 2.000 2.000 0,03 0 0,00
MFS Mobifone Service 0,03 1.000 1.000 0,03 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.