NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
CHP Thủy điện Miền Trung 0,00 0 0 0,00 0 0,00
CIG Xây dựng COMA 18 0,00 0 0 0,00 0 0,00
CKG Xây dựng Kiên Giang 0,00 0 0 0,00 0 0,00
CTF City Auto 0,00 0 0 0,00 0 0,00
CVT CMC JSC 0,00 0 0 0,00 0 0,00
D2D Phát triển Đô thị số 2 0,00 0 0 0,00 0 0,00
DAG TĐ Nhựa Đông Á 0,00 0 0 0,00 0 0,00
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á 0,00 0 0 0,00 0 0,00
DAT ĐT Du lịch và PT Thủy sản 0,00 0 0 0,00 0 0,00
CTI Cường Thuận IDICO 0,03 2.000 2.000 0,03 0 0,00
DBT Dược phẩm Bến Tre 0,00 0 0 0,00 0 0,00
DC4 Xây dựng DIC Holdings 0,00 0 0 0,00 0 0,00
DCL Dược phẩm Cửu Long 0,00 0 0 0,00 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.