NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
VSI Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VTB Viettronics Tân Bình 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VPD Phát triển Điện lực Việt Nam 0,04 1.400 1.400 0,04 0 0,00
VNG DL Thành Thành Công 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VNL Logistics Vinalink 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VNS Ánh Dương Việt Nam 1,13 103.100 103.100 1,13 0 0,00
VDP Dược phẩm VIDIPHA 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VCF VinaCafé Biên Hòa 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VID Viễn Đông 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VMD Y Dược phẩm Vimedimex 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VPS Thuốc sát trùng Việt Nam 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VRC Bất động sản và Đầu tư VRC 0,00 400 400 0,00 0 0,00
YBM Khoáng sản CN Yên Bái 0,00 0 0 0,00 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 21/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.