NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
LAS Hóa chất Lâm Thao 1,85 138.300 138.300 1,85 0 0,00
VIG Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam 0,33 42.900 43.000 0,33 100 0,00
SHS Chứng khoán SG - HN -4,20 -228.500 13.300 0,24 241.800 4,44
HUT HUD - Tasco -0,01 -200 10.000 0,20 10.200 0,20
BVS Chứng khoán Bảo Việt 0,09 3.500 4.600 0,11 1.100 0,03
CEO Tập đoàn CEO 0,06 2.948 4.948 0,11 2.000 0,04
PVS DVKT Dầu khí PTSC -2,83 -72.410 2.500 0,10 74.910 2,93
PVI Bảo hiểm PVI 0,09 2.100 2.100 0,09 0 0,00
TNG Đầu tư và Thương mại TNG -1,21 -66.800 4.400 0,08 71.200 1,29
MBS Chứng khoán MB 0,07 3.200 3.200 0,07 0 0,00
IVS Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) 0,03 3.500 4.000 0,04 500 0,00
PLC Hóa dầu Petrolimex -0,03 -1.000 1.000 0,03 2.000 0,06
CTP Minh Khang Capital Trading Public 0,02 5.000 5.000 0,02 0 0,00
TSB Ắc quy Tia Sáng 0,02 400 400 0,02 0 0,00
HAT TM Bia Hà Nội 0,01 300 300 0,01 0 0,00
NDN PT Nhà Đà Nẵng 0,01 1.000 1.000 0,01 0 0,00
TDN Than Đèo Nai 0,01 1.000 1.000 0,01 0 0,00
NBP Nhiệt điện Ninh Bình 0,01 500 500 0,01 0 0,00
DDG Đầu tư CN XNK Đông Dương 0,00 400 400 0,00 0 0,00
PRE Tái bảo hiểm PVI 0,00 100 100 0,00 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.