NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
MIG Bảo hiểm Quân đội 0,56 30.800 52.200 0,95 21.400 0,39
PDR BĐS Phát Đạt -16,40 -611.700 33.400 0,89 645.100 17,29
NTL Đô thị Từ Liêm 0,71 24.700 28.500 0,82 3.800 0,11
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 0,27 43.400 129.100 0,80 85.700 0,53
NVL Novaland 0,74 41.807 45.107 0,79 3.300 0,06
VDS Chứng khoán Rồng Việt 0,77 49.000 49.000 0,77 0 0,00
VCG VINACONEX -3,98 -175.739 31.900 0,72 207.639 4,71
GEX Tập đoàn Gelex -5,71 -265.600 32.400 0,70 298.000 6,41
KOS Công ty KOSY 0,59 15.300 16.300 0,63 1.000 0,04
DGW Thế Giới Số -2,53 -50.000 12.200 0,61 62.200 3,15
RDP Nhựa Rạng Đông 0,61 65.900 65.900 0,61 0 0,00
YEG Tập đoàn Yeah1 -2,09 -122.200 32.800 0,57 155.000 2,67
TCL Tan Cang Logistics 0,43 11.700 15.300 0,56 3.600 0,13
GVR Tập đoàn CN Cao su VN -0,03 -1.600 24.200 0,48 25.800 0,52
AAA An Phát Bioplastics 0,31 34.300 51.500 0,47 17.200 0,16
RAL Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 0,45 4.200 4.300 0,47 100 0,01
EVF Tài chính Điện lực -1,66 -97.514 27.000 0,46 124.514 2,12
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam -1,03 -91.834 39.966 0,45 131.800 1,49
SIP Đầu tư Sài Gòn VRG 0,20 3.500 7.600 0,44 4.100 0,24
BMP Nhựa Bình Minh 0,29 3.300 5.100 0,44 1.800 0,16

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.