NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
BCG Bamboo Capital 0,01 700 51.700 0,44 51.000 0,44
TLG Tập đoàn Thiên Long 0,38 7.500 8.600 0,44 1.100 0,06
SCS DV Hàng hóa Sài Gòn 0,33 5.100 6.600 0,43 1.500 0,10
PLX Petrolimex -1,19 -33.800 10.900 0,39 44.700 1,58
CTS Chứng khoán Vietinbank -0,79 -29.800 13.800 0,38 43.600 1,17
DBD Dược - TB Y tế Bình Định 0,13 2.300 6.400 0,37 4.100 0,24
LCG LIZEN -0,18 -15.500 30.700 0,37 46.200 0,55
BCM Becamex IDC -0,48 -8.400 6.000 0,34 14.400 0,83
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 0,33 103.500 103.500 0,33 0 0,00
KDC Tập đoàn KIDO -7,77 -129.200 5.200 0,31 134.400 8,08
DHC Đông Hải Bến Tre -0,17 -4.400 8.100 0,31 12.500 0,48
PHR Cao su Phước Hòa 0,28 5.900 6.500 0,31 600 0,03
PAN Tập đoàn PAN -1,98 -104.500 15.400 0,29 119.900 2,27
DBC Tập đoàn DABACO -2,46 -99.300 11.600 0,29 110.900 2,75
MSB MSB Bank 0,18 14.400 22.300 0,28 7.900 0,10
ELC ELCOM -0,39 -15.300 10.900 0,28 26.200 0,67
SKG Tàu Cao tốc Superdong 0,26 19.000 19.000 0,26 0 0,00
DMC Dược phẩm DOMESCO 0,23 3.918 4.500 0,26 582 0,03
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 0,07 5.500 18.900 0,25 13.400 0,18
TV2 Tư vấn XD Điện 2 0,22 5.400 6.200 0,25 800 0,03

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.