NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
C32 CIC39 0,00 0 0 0,00 0 0,00
C47 Xây dựng 47 0,00 0 0 0,00 0 0,00
CCI CIDICO 0,00 0 0 0,00 0 0,00
CMV Thương nghiệp Cà Mau 0,00 0 0 0,00 0 0,00
CKG Xây dựng Kiên Giang 0,00 0 0 0,00 0 0,00
CLC Thuốc lá Cát Lợi 0,00 0 0 0,00 0 0,00
CLL Cảng Cát Lái 0,00 0 0 0,00 0 0,00
CLW Cấp nước Chợ Lớn 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TN1 Rox Key Holdings 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TIX TANIMEX 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TLD ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long -0,01 -2.700 0 0,00 2.700 0,01
TMP Thủy điện Thác Mơ 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TMS Transimex 0,00 0 0 0,00 0 0,00
THG XD Tiền Giang 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TDG Đầu tư TDG Global 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TDM Nước Thủ Dầu Một 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TDP Công ty Thuận Đức 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TDW Cấp nước Thủ Đức 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TVT May Việt Thắng 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TNC Cao su Thống Nhất 0,00 0 0 0,00 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.