Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
AGG Bất động sản An Gia 8,74 38.350 38.300 -50 -0,13
MHC CTCP MHC -6,25 8.150 8.140 -10 -0,12
VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO -53,60 7.740 7.730 -10 -0,12
LBM Khoáng sản Lâm Đồng 10,83 90.000 89.900 -100 -0,11
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 0,00 17.000 16.990 -10 -0,05

Cập nhật lúc 15:10 27/05/2022. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.