Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SGT Sài Gòn Telecom 8,85 30.000 29.350 -650 -2,16
YEG Tập đoàn Yeah1 8,05 16.600 16.250 -350 -2,10
DAT ĐT Du lịch và PT Thủy sản 21,61 14.900 14.600 -300 -2,01
EMC Cơ điện Thủ Đức 117,19 23.950 23.500 -450 -1,87
BHN HABECO 38,33 55.500 54.500 -1.000 -1,80
DRC Cao su Đà Nẵng 12,22 30.700 30.150 -550 -1,79
TTF Gỗ Trường Thành 50,94 9.710 9.540 -170 -1,75
TTE ĐT Năng lượng Trường Thịnh 19,91 17.150 16.850 -300 -1,74
SHI SONHA CORP 31,51 14.950 14.700 -250 -1,67
BSI Chứng khoán BIDV 26,97 28.700 28.250 -450 -1,56
VID VIỄN ĐÔNG 8,45 9.900 9.750 -150 -1,51
TGG Louis Capital 2,33 9.390 9.250 -140 -1,49
SFI Vận tải SAFI 4,48 70.800 69.800 -1.000 -1,41
VPD Phát triển Điện lực Việt Nam 10,57 17.700 17.450 -250 -1,41
BTT TM - DV Bến Thành 141,29 49.900 49.200 -700 -1,40
PJT Vận tải thủy PETROLIMEX 14,55 11.400 11.250 -150 -1,31
PSH TMại ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu 6,63 15.450 15.250 -200 -1,29
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3,86 15.750 15.550 -200 -1,26
VCA Thép VICASA - VNSTEEL 9,16 20.450 20.200 -250 -1,22
BCM Becamex IDC 61,31 74.400 73.500 -900 -1,20

Cập nhật lúc 15:10 27/05/2022. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.