Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 24,17 20.000 18.600 -1.400 -7,00
QCG Quốc Cường Gia Lai 77,43 15.000 13.950 -1.050 -7,00
CIG Xây dựng COMA 18 -20,31 10.000 9.300 -700 -7,00
HSL Thực phẩm Hồng Hà 10,81 10.000 9.300 -700 -7,00
LBM Khoáng sản Lâm Đồng 10,69 103.000 95.800 -7.200 -6,99
HAI Nông Dược HAI 67,44 6.290 5.850 -440 -6,99
PAN Tập đoàn PAN 28,43 30.750 28.600 -2.150 -6,99
KSB Khoáng sản Bình Dương 11,95 44.300 41.200 -3.100 -6,99
VND Chứng khoán VNDIRECT 29,49 65.800 61.200 -4.600 -6,99
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 15,91 10.300 9.580 -720 -6,99
NLG BĐS Nam Long 15,59 52.900 49.200 -3.700 -6,99
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 79,25 31.500 29.300 -2.200 -6,98
SAM SAM Holdings 62,20 20.750 19.300 -1.450 -6,98
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 18,76 22.200 20.650 -1.550 -6,98
LCG LICOGI 16 9,20 20.750 19.300 -1.450 -6,98
FDC FIDECO 42,96 18.600 17.300 -1.300 -6,98
FIT Tập đoàn F.I.T 22,14 13.600 12.650 -950 -6,98
LHG KCN Long Hậu 7,14 51.600 48.000 -3.600 -6,97
FLC Tập đoàn FLC 6,10 12.900 12.000 -900 -6,97
HID Halcom Vietnam -6,19 10.750 10.000 -750 -6,97

Cập nhật lúc 15:10 24/01/2022. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.