Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF VFMVN30 89.813 2.313,99 26.062 88.788 1.973,73 21.976
ROS Xây dựng FLC FAROS 9.306 867,98 131.511 6.600 872,19 93.727
STB Sacombank 6.827 701,64 98.796 7.102 651,21 95.394
HSG Tập đoàn Hoa Sen 6.463 629,69 106.363 5.920 546,58 84.565
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 13.400 589,09 60.321 9.766 508,51 37.947
HPG Hòa Phát 3.988 551,15 161.455 3.414 539,70 135.344
MBB MBBank 4.706 445,60 119.893 3.717 454,70 96.626
DLG Đức Long Gia Lai 14.380 416,21 39.460 10.548 383,39 26.661
HQC Địa ốc Hoàng Quân 23.321 392,37 23.436 16.742 462,94 19.851
CTG VietinBank 3.577 373,59 117.117 3.190 401,76 112.303
FLC Tập đoàn FLC 8.930 368,47 55.544 6.634 424,24 47.510
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 4.904 346,47 93.324 3.713 376,45 76.770
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.661 332,23 94.102 3.530 372,67 79.962
VPB VPBank 4.189 296,95 104.299 2.847 310,43 74.107
AMD FLC Stone 8.772 254,90 42.218 6.038 310,71 35.420
HAG Hoàng Anh Gia Lai 7.911 253,49 27.539 9.205 216,17 27.325
FUEVFVND Quỹ ETF VFMVN DIAMOND 32.786 214,99 6.655 32.306 128,26 3.912
SSI Chứng khoán SSI 3.712 217,18 61.118 3.553 224,00 60.347
DBC Tập đoàn DABACO 3.784 203,99 70.742 2.884 185,77 49.094
HAI Nông Dược HAI 7.085 200,40 36.509 5.489 237,44 33.511

Cập nhật lúc 15:10 01/06/2020. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.