Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 4.008 19.173,68 5.582.572 3.435 19.929,89 4.973.020
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 32.083 18.035,98 615.906 29.284 18.364,79 572.407
GEX Tập đoàn Gelex 4.405 18.861,48 5.250.283 3.592 19.774,79 4.489.155
NVL Novaland 4.442 18.475,49 5.889.048 3.137 20.175,60 4.542.244
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 3.566 17.405,28 5.658.791 3.076 18.512,67 5.191.806
SHB SHB 6.465 16.020,73 3.154.189 5.079 17.923,48 2.772.365
OGC Tập đoàn Đại Dương 7.309 15.812,79 2.339.714 6.758 14.653,26 2.004.823
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 3.916 15.740,42 4.315.977 3.647 14.967,23 3.822.077
VIX Chứng khoán VIX 4.694 15.808,71 4.346.934 3.637 16.431,23 3.500.287
TCB Techcombank 3.353 15.438,82 5.949.522 2.595 15.915,36 4.746.227
SCR TTC Land 5.382 14.344,64 3.531.855 4.062 15.598,35 2.898.219
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.948 14.270,20 4.256.208 3.353 15.768,41 3.186.986
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL 5.595 14.178,67 3.572.906 3.968 15.219,44 2.719.964
NKG Thép Nam Kim 3.282 13.550,64 4.961.244 2.731 13.546,57 4.126.906
FIT Tập đoàn F.I.T 5.677 12.769,20 2.518.992 5.069 11.213,77 1.975.408
LCG LIZEN 3.988 12.786,89 3.780.626 3.382 13.157,51 3.299.642
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 3.419 12.753,51 4.558.081 2.798 13.427,59 3.926.997
LPB LienVietPostBank 4.454 12.716,69 3.411.211 3.728 14.568,91 3.270.748
LDG Đầu tư LDG 4.309 12.692,00 4.254.187 2.983 13.982,82 3.245.015
ASM Tập đoàn Sao Mai 4.948 12.690,48 3.196.949 3.970 13.683,18 2.765.354

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.