Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 28.280 11.215,12 455.630 24.615 12.970,73 458.655
HCM Chứng khoán HSC 3.108 12.970,90 4.828.485 2.686 13.256,83 4.265.008
AAA An Phát Bioplastics 4.183 12.343,29 3.488.102 3.539 12.787,14 3.056.965
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.545 11.801,91 3.043.840 3.877 12.585,27 2.768.871
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 3.573 11.596,34 3.628.370 3.196 12.390,28 3.468.050
TTF Gỗ Trường Thành 5.211 11.583,07 3.164.070 3.661 12.277,14 2.356.164
BCG Bamboo Capital 3.797 10.881,70 4.022.975 2.705 12.120,47 3.192.441
VRE Vincom Retail 2.759 11.436,58 4.891.147 2.338 12.111,14 4.389.236
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 5.523 11.239,34 2.486.112 4.521 11.786,64 2.133.983
ACB ACB 3.661 10.779,35 3.606.016 2.989 11.774,68 3.216.528
FIT Tập đoàn F.I.T 5.612 13.168,02 2.631.381 5.004 11.645,21 2.075.183
HAI Nông Dược HAI 7.094 10.941,63 1.914.270 5.716 11.386,16 1.605.093
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 4.361 10.276,86 3.054.761 3.364 11.341,32 2.600.637
DCM Đạm Cà Mau 3.114 10.422,89 4.049.999 2.574 11.300,64 3.628.892
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 27.225 9.235,65 485.770 19.012 10.506,57 385.916
FUEKIV30 KIM GROWTH VN30 ETF 36.436 10.066,92 298.723 33.700 10.235,68 280.926
EIB Eximbank 5.242 9.916,01 2.158.105 4.595 10.710,39 2.043.355
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 2.748 9.767,45 4.133.839 2.363 10.260,77 3.733.588
TPB TPBank 3.946 9.562,53 3.067.716 3.117 10.142,51 2.570.129
IJC Becamex IJC 3.810 9.853,63 2.967.103 3.321 10.027,85 2.632.321

Cập nhật lúc 15:10 12/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.