Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VIX Chứng khoán VIX 4.801 23.089,23 6.233.549 3.704 24.746,62 5.154.276
GEX Tập đoàn Gelex 4.410 23.518,11 6.495.292 3.621 24.829,21 5.630.609
CTG VietinBank 3.485 23.234,68 7.573.044 3.068 24.547,56 7.044.067
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 3.892 21.172,30 6.404.635 3.306 22.074,52 5.671.179
DLG Đức Long Gia Lai 7.833 20.828,37 3.400.979 6.124 20.365,03 2.599.899
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 3.515 18.814,43 6.233.044 3.018 20.089,60 5.715.942
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.998 17.626,00 5.084.490 3.467 19.637,32 3.929.199
TCB Techcombank 3.375 17.665,12 6.675.917 2.646 18.190,14 5.389.484
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 3.954 18.241,02 5.044.347 3.616 17.685,27 4.473.141
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL 5.596 15.521,68 3.875.378 4.005 16.609,17 2.968.247
SCR TTC Land 5.334 15.055,51 3.750.039 4.015 16.522,51 3.097.612
LPB LienVietPostBank 4.455 14.191,73 3.706.081 3.829 16.437,02 3.689.346
NKG Thép Nam Kim 3.269 15.971,20 5.878.567 2.717 16.154,68 4.941.665
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 38.282 24.312,50 731.254 33.248 15.155,53 395.897
LDG Đầu tư LDG 4.416 13.735,19 4.504.663 3.049 15.148,46 3.430.052
LCG LIZEN 4.021 14.326,32 4.195.534 3.415 14.878,51 3.700.606
OGC Tập đoàn Đại Dương 7.218 15.970,06 2.400.636 6.652 14.827,38 2.054.287
ASM Tập đoàn Sao Mai 4.891 13.752,10 3.464.490 3.969 14.769,66 3.019.475
PDR BĐS Phát Đạt 4.452 13.104,75 4.068.975 3.221 14.681,01 3.297.705
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 3.418 13.221,80 4.747.508 2.785 13.938,38 4.077.975

Cập nhật lúc 15:10 12/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.