Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
STG Kho Vận Miền Nam 1.980 196,19 113.555 1.728 216,42 109.287
ICF Đầu tư Thương mại Thủy sản 2.229 192,42 88.056 2.185 188,51 84.558
IMP IMEXPHARM 1.024 193,63 221.921 873 222,03 216.786
GMC Garmex Sài Gòn 1.297 192,06 157.586 1.219 189,00 145.676
HLG Tập đoàn Hoàng Long 2.438 191,44 83.053 2.305 206,04 84.511
VMD Y Dược phẩm Vimedimex 1.778 188,26 127.272 1.479 181,77 102.252
SII Hạ tầng Nước Sài Gòn 3.562 184,27 50.676 3.636 220,87 62.011
VKP Nhựa Tân Hóa 2.756 180,79 66.832 2.705 149,05 54.075
DTL Đại Thiên Lộc 3.702 179,59 43.540 4.125 167,46 45.229
SHP Thủy điện Miền Nam 2.689 170,32 59.475 2.864 147,42 54.827
HTV Logistics Vicem 1.952 172,92 98.353 1.758 190,93 97.812
CEE Xây dựng Hạ tầng CII 3.302 168,98 42.717 3.956 160,50 48.603
VTP Bưu chính Viettel 1.395 169,49 169.385 1.001 154,90 111.002
THG XD Tiền Giang 921 167,87 204.634 820 149,21 162.009
SAV Savimex 1.724 171,76 132.002 1.301 212,80 123.396
NNC Đá Núi Nhỏ 1.132 166,50 200.521 830 199,98 176.588
ALP Đầu tư Alphanam 1.982 163,84 62.849 2.607 114,00 57.529
GDT Gỗ Đức Thành 1.072 161,89 198.456 816 176,16 164.340
PNC Văn hóa Phương Nam 2.090 162,23 75.904 2.137 149,35 71.476
ICT Viễn thông - Tin học Bưu điện 1.589 160,93 126.108 1.276 167,42 105.374

Cập nhật lúc 15:10 21/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.