Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
CLG Cotec Land 2.781 318,02 136.185 2.335 360,54 129.630
SGT Sài Gòn Telecom 1.843 315,91 197.952 1.596 311,94 169.259
SZL Sonadezi Long Thành 1.325 309,47 240.068 1.289 280,71 211.817
TVS Chứng khoán Thiên Việt 1.842 301,79 203.256 1.485 321,57 174.589
TCO TCO Holdings 2.134 290,85 178.972 1.625 299,78 140.505
TYA Dây và Cáp điện Taya 1.803 290,05 184.415 1.573 295,62 163.960
RAL Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 1.010 286,57 288.882 992 252,01 249.523
PRUBF1 Prubf1 3.378 281,97 72.195 3.906 265,00 78.457
TLG Tập đoàn Thiên Long 994 283,18 337.306 840 298,51 300.236
HTI PT Hạ tầng IDICO 2.041 270,34 157.361 1.718 277,86 136.136
MCV Cavico 2.420 269,33 112.844 2.387 234,63 96.959
VNA Vận tải biển Vinaship 3.097 267,36 87.278 3.063 239,58 77.348
STK Sợi Thế Kỷ 1.285 264,00 239.806 1.101 261,04 203.189
SFG Phân bón Miền Nam 2.225 259,65 121.646 2.134 248,81 111.832
SVD Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng 2.594 259,74 139.063 1.868 273,72 105.505
GAB ĐT Khai khoáng và QL Tài sản FLC 2.019 252,84 57.796 4.375 99,61 49.346
DMC Dược phẩm DOMESCO 941 254,19 275.712 922 249,32 264.889
DC4 Xây dựng DIC Holdings 2.066 250,53 160.695 1.559 249,90 120.966
LBM Khoáng sản Lâm Đồng 1.548 246,96 166.651 1.482 243,60 157.355
NHS Agris Ninh Hoa JSC 3.737 246,80 76.711 3.217 280,19 74.967

Cập nhật lúc 15:10 21/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.