Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
TAC Dầu Tường An 1.218 241,55 192.552 1.254 233,68 191.880
MTG MTGAS 2.919 229,74 83.159 2.763 213,77 73.228
LGC Đầu tư Cầu đường CII 2.212 230,06 81.849 2.811 221,63 100.206
TRC Cao su Tây Ninh 1.633 231,79 159.129 1.457 242,12 148.263
DBD Dược - TB Y tế Bình Định 1.829 227,94 156.123 1.460 275,51 150.607
VFC Vận tải biển VINAFCO 2.961 229,61 70.637 3.251 196,85 66.475
ACC Đầu tư và XD Bình Dương ACC 1.264 223,19 200.291 1.114 250,67 198.360
LIX Bột Giặt Lix 1.211 220,15 222.009 992 246,99 203.971
DTA BĐS Đệ Tam 2.051 218,16 133.989 1.628 248,12 120.966
TMT Ô tô TMT 1.418 216,02 175.952 1.228 223,58 157.630
PXM Xây lắp Dầu khí Miền Trung 3.846 209,97 61.162 3.433 206,14 53.591
KHA Đầu tư và DV Khánh Hội 2.070 213,01 99.300 2.145 213,50 103.166
BBC Bánh kẹo BIBICA 1.348 219,05 148.298 1.477 200,43 148.648
SFI Vận tải SAFI 1.282 212,17 176.787 1.200 219,93 171.548
PIT XNK PETROLIMEX 1.498 209,00 141.994 1.472 191,11 127.594
CSG Cáp Sài Gòn 2.568 209,52 81.369 2.575 203,47 79.228
FDC FIDECO 2.087 202,59 95.592 2.119 217,15 104.039
PGI Bảo hiểm PJICO 2.418 200,52 94.189 2.129 221,75 91.696
UIC Phát triển Nhà và Đô thị IDICO 1.274 196,01 152.014 1.289 179,23 140.680
AST Dịch vụ Hàng không Taseco 927 197,47 262.529 752 189,35 204.309

Cập nhật lúc 15:10 21/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.