Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 104.183 4.608,42 42.967 107.255 3.646,10 34.997
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 39.004 1.719,76 45.264 37.994 1.497,09 38.383
FLC Tập đoàn FLC 6.374 1.680,55 238.704 7.040 1.563,08 245.211
HPG Hòa Phát 3.188 1.483,56 827.960 1.792 1.488,08 466.732
HQC Địa ốc Hoàng Quân 7.943 1.476,86 288.124 5.126 1.500,61 188.934
HAG Hoàng Anh Gia Lai 7.556 1.461,59 276.455 5.287 1.291,09 170.879
STB Sacombank 4.307 1.215,09 237.074 5.125 1.128,43 262.016
SSI Chứng khoán SSI 2.727 1.123,71 454.770 2.471 1.140,96 418.458
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 5.588 1.109,44 285.715 3.883 1.146,93 205.254
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.430 1.073,97 269.407 3.986 1.220,25 275.472
ROS Xây dựng FLC FAROS 6.394 1.044,78 224.305 4.658 1.273,45 199.155
TCB Techcombank 3.186 929,64 417.359 2.227 1.025,36 321.852
SHB SHB 6.373 821,44 191.914 4.280 1.180,31 185.191
GEX Tập đoàn Gelex 5.095 798,99 183.234 4.361 820,38 161.015
LDG Đầu tư LDG 4.537 787,57 296.394 2.657 756,48 166.742
SCR Sacomreal 4.537 736,30 218.739 3.366 721,49 159.038
MBB MBBank 2.389 689,86 290.756 2.373 834,33 349.192
DXG Địa ốc Đất Xanh 3.390 684,76 184.621 3.709 703,97 207.682
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 3.381 635,16 196.799 3.227 562,81 166.472
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 2.675 638,03 264.909 2.408 608,97 227.623

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2021. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.