Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 122.363 4.018,16 38.345 104.790 3.098,48 25.322
HPG Hòa Phát 2.501 1.296,32 518.963 2.498 1.473,99 589.308
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 40.035 1.510,59 42.306 35.706 1.240,23 30.979
FLC Tập đoàn FLC 5.072 1.033,29 216.590 4.771 1.049,87 206.986
STB Sacombank 4.340 947,69 280.036 3.384 945,53 217.847
MBB MBBank 2.406 786,39 447.646 1.757 817,81 339.923
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.303 700,63 169.621 4.131 795,93 184.963
SSI Chứng khoán SSI 3.042 760,65 367.284 2.071 745,56 245.098
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 2.571 699,46 296.962 2.355 730,07 284.018
HSG Tập đoàn Hoa Sen 2.553 781,46 260.649 2.998 713,94 279.599
ROS Xây dựng FLC FAROS 5.800 608,87 137.127 4.440 692,78 119.452
CTG VietinBank 2.404 661,29 324.251 2.039 692,51 288.040
HQC Địa ốc Hoàng Quân 8.235 681,69 102.172 6.672 688,95 83.656
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 5.420 594,91 118.346 5.027 686,89 126.726
SCR Sacomreal 5.577 660,50 140.240 4.710 685,84 122.968
TCB Techcombank 2.313 659,05 344.910 1.911 681,40 294.564
FIT Tập đoàn F.I.T 8.720 951,20 154.315 6.164 658,12 75.473
DIG DIC Corp 3.365 662,02 304.515 2.174 648,57 192.741
VHM Vinhomes 2.642 579,42 373.403 1.552 568,30 215.099
GEX Tập đoàn Gelex 4.067 574,09 127.320 4.509 540,59 132.904

Cập nhật lúc 15:10 22/09/2021. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.