Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
PRC Vận tải Portserco 243,89 22.900 22.949 49 0,21
NVB Ngân hàng Quốc Dân -7,73 9.500 9.519 19 0,20
HCC Bê tông Hòa Cầm 7,71 10.700 10.719 19 0,18
OCH Khách sạn và Dịch vụ OCH 9,84 6.500 6.510 10 0,15
STC Sách và Thiết bị trường học Tp Hồ Chí Minh 6,50 17.100 17.125 25 0,15
VMS Phát triển Hàng Hải 18,11 29.200 29.241 41 0,14
TA9 Xây lắp Thành An 96 7,29 13.500 13.512 12 0,09
THD Công ty Thaiholdings 75,91 34.800 34.830 30 0,09
SPI Spiral Galaxy -1,02 2.500 2.501 1 0,04
DP3 Dược Phẩm TW3 11,67 68.000 68.022 22 0,03
KSD Đầu tư DNA 256,54 3.300 3.301 1 0,03

Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.