NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
VNT Vận tải ngoại thương 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VSA Đại lý Hàng hải VN 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VSM Container Miền Trung 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VIT Viglacera Tiên Sơn 0,00 -20 0 0,00 20 0,00
VLA PT Công nghệ Văn Lang 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VMC VIMECO 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VMS Phát triển Hàng Hải 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VNC VINACONTROL 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VNF VINAFREIGHT 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VHE Dược liệu và Thực phẩm VN 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VHL Viglacera Hạ Long 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VIF Lâm nghiệp Việt Nam 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VC3 Tập đoàn Nam Mê Kông 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VC6 Visicons 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VGP Cảng Rau Quả 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VDL Thực phẩm Lâm Đồng 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VE1 VNECO 1 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VE3 Xây dựng điện VNECO 3 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VE4 Xây dựng điện VNECO4 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VE8 Xây dựng Điện Vneco 8 0,00 0 0 0,00 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 21/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.