NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
API Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương -0,30 -42.100 10.000 0,07 52.100 0,37
DHT Dược phẩm Hà Tây -0,08 -2.200 1.800 0,07 4.000 0,15
IDJ Đầu tư IDJ Việt Nam -0,66 -100.800 9.900 0,06 110.700 0,73
DL1 Tập đoàn Alpha 7 -0,02 -4.000 13.500 0,06 17.500 0,08
NDN PT Nhà Đà Nẵng -0,99 -94.100 6.100 0,06 100.200 1,06
VC2 Đầu tư và Xây dựng VINA2 0,05 5.000 5.000 0,05 0 0,00
IDV PT Hạ tầng Vĩnh Phúc 0,03 800 900 0,03 100 0,00
IVS Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) 0,03 2.300 2.300 0,03 0 0,00
TVD Than Vàng Danh 0,02 1.200 1.200 0,02 0 0,00
VBC Nhựa - Bao bì Vinh 0,01 600 600 0,01 0 0,00
IPA Tập đoàn Đầu tư I.P.A -0,04 -2.400 900 0,01 3.300 0,05
VNR Tái bảo hiểm Quốc gia 0,00 0 400 0,01 400 0,01
CLH Xi măng La Hiên 0,01 400 400 0,01 0 0,00
APS CK Châu Á - TBD 0,01 1.000 1.000 0,01 0 0,00
BAB Ngân hàng Bắc Á 0,01 500 500 0,01 0 0,00
GIC ĐT Dịch vụ và PT Xanh 0,01 400 400 0,01 0 0,00
VTC Viễn thông VTC 0,01 600 600 0,01 0 0,00
VIG Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam 0,00 600 600 0,00 0 0,00
OCH Khách sạn và Dịch vụ OCH 0,00 400 400 0,00 0 0,00
DDG Đầu tư CN XNK Đông Dương 0,00 600 600 0,00 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 21/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.