NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
TMX Thương mại Xi măng 0,00 100 100 0,00 0 0,00
TV4 Tư vấn XD Điện 4 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TVC Tập đoàn Trí Việt -0,29 -29.000 0 0,00 29.000 0,29
VC9 Xây dựng số 9 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VCC Vinaconex 25 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VCM BV Life 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VFS Chứng khoán Nhất Việt 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VGP Cảng Rau Quả 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VHE Dược liệu và Thực phẩm VN 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VDL Thực phẩm Lâm Đồng 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VE1 VNECO 1 -0,01 -2.000 0 0,00 2.000 0,01
VE3 Xây dựng điện VNECO 3 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VE4 Xây dựng điện VNECO4 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TXM Thạch cao Xi măng 0,00 0 0 0,00 0 0,00
UNI Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt 0,00 0 0 0,00 0 0,00
V12 VINACONEX 12 0,00 0 0 0,00 0 0,00
V21 Vinaconex 21 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VBC Nhựa - Bao bì Vinh 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VC1 Xây dựng số 1 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VC2 Đầu tư và Xây dựng VINA2 0,00 0 0 0,00 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 18/06/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.