NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
EVS Chứng khoán Everest -0,22 -28.300 100 0,00 28.400 0,22
SHN Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 0,00 100 100 0,00 0 0,00
WSS Chứng khoán Phố Wall 0,00 -800 100 0,00 900 0,01
TTH TM và DV Tiến Thành 0,00 100 100 0,00 0 0,00
TTL TCT Thăng Long 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TTT Du lịch - Thương Mại Tây Ninh 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TV3 Tư vấn XD điện 3 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TV4 Tư vấn XD Điện 4 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TVC Tập đoàn Trí Việt -0,79 -84.000 0 0,00 84.000 0,79
TXM Thạch cao Xi măng 0,00 0 0 0,00 0 0,00
UNI Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt 0,00 0 0 0,00 0 0,00
V12 VINACONEX 12 0,00 0 0 0,00 0 0,00
V21 Vinaconex 21 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VC1 Xây dựng số 1 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VC9 Xây dựng số 9 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VCC Vinaconex 25 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VCM BV Life 0,00 0 0 0,00 0 0,00
ITQ Tập đoàn Thiên Quang 0,00 0 0 0,00 0 0,00
SJ1 Nông nghiệp Hùng Hậu 0,00 0 0 0,00 0 0,00
SJE Sông Đà 11 0,00 0 0 0,00 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 21/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.