NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
ASP Dầu khí An Pha 0,00 0 0 0,00 0 0,00
DHA Hóa An 0,07 1.500 1.500 0,07 0 0,00
DXV Xi măng & VLXD Đà Nẵng 0,00 0 0 0,00 0 0,00
MHC CTCP MHC 0,13 14.000 14.000 0,13 0 0,00
REE Cơ Điện Lạnh REE 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TAC Dầu Tường An 0,33 6.600 6.600 0,33 0 0,00
TNA XNK Thiên Nam 0,12 8.300 8.300 0,12 0 0,00
PXT Xây lắp Đường ống Dầu khí 0,05 16.500 16.500 0,05 0 0,00
DTL Đại Thiên Lộc 0,00 0 0 0,00 0 0,00
DTA BĐS Đệ Tam 0,00 0 0 0,00 0 0,00
THI Thiết bị điện 0,00 0 0 0,00 0 0,00
CEE Xây dựng Hạ tầng CII 0,00 0 0 0,00 0 0,00
ACB Ngân hàng Á Châu 0,00 0 0 0,00 0 0,00
EIB Eximbank 0,00 0 0 0,00 0 0,00
BTT TM - DV Bến Thành 0,00 0 0 0,00 0 0,00
CCI CIDICO 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TTE ĐT Năng lượng Trường Thịnh 0,00 0 0 0,00 0 0,00
DSN Công viên nước Đầm Sen 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VCF Vinacafé Biên Hòa 0,00 0 0 0,00 0 0,00
C47 Xây dựng 47 0,00 0 0 0,00 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 22/01/2021. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.