NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
SHS Chứng khoán SG - HN -4,20 -228.500 13.300 0,24 241.800 4,44
IDC IDICO -3,72 -75.800 0 0,00 75.800 3,72
PVS DVKT Dầu khí PTSC -2,83 -72.410 2.500 0,10 74.910 2,93
TNG Đầu tư và Thương mại TNG -1,21 -66.800 4.400 0,08 71.200 1,29
BAX Công ty Thống Nhất -0,33 -7.400 0 0,00 7.400 0,33
DHT Dược phẩm Hà Tây -0,24 -10.600 0 0,00 10.600 0,24
HUT HUD - Tasco -0,01 -200 10.000 0,20 10.200 0,20
VGS Ống thép Việt Đức -0,18 -7.900 0 0,00 7.900 0,18
PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam -0,12 -5.700 0 0,00 5.700 0,12
NVB Ngân hàng Quốc Dân -0,12 -11.000 0 0,00 11.000 0,12
TA9 Xây lắp Thành An 96 -0,06 -6.000 0 0,00 6.000 0,06
PLC Hóa dầu Petrolimex -0,03 -1.000 1.000 0,03 2.000 0,06
TVC Tập đoàn Trí Việt -0,06 -10.000 0 0,00 10.000 0,06
TV4 Tư vấn XD Điện 4 -0,05 -3.600 0 0,00 3.600 0,05
THD Công ty Thaiholdings -0,04 -1.241 0 0,00 1.241 0,04
CEO Tập đoàn CEO 0,06 2.948 4.948 0,11 2.000 0,04
VC6 Visicons -0,03 -3.100 0 0,00 3.100 0,03
IPA Tập đoàn Đầu tư I.P.A -0,03 -2.200 0 0,00 2.200 0,03
BVS Chứng khoán Bảo Việt 0,09 3.500 4.600 0,11 1.100 0,03
VCS VICOSTONE -0,02 -300 0 0,00 300 0,02

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.