NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
ACV Cảng Hàng không VN 0,27 2.200 170.400 20,60 168.200 20,34
QNS Đường Quảng Ngãi -9,90 -200.040 0 0,00 200.040 9,90
MCH Hàng Tiêu Dùng MaSan 8,95 46.108 75.608 14,67 29.500 5,72
VLC Chăn nuôi Việt Nam -3,10 -145.000 0 0,00 145.000 3,10
BSR BSR -3,06 -128.500 0 0,00 128.500 3,06
DDV DAP - Vinachem -0,44 -20.000 0 0,00 20.000 0,44
VEA Máy động lực và Máy NN -0,20 -4.300 1.000 0,05 5.300 0,24
L61 LILAMA 69-1 -0,18 -110.800 0 0,00 110.800 0,18
CSI Chứng khoán Kiến thiết VN -0,05 -1.900 3.500 0,10 5.400 0,15
VGG May Việt Tiến -0,08 -2.200 0 0,00 2.200 0,08
IFS Thực phẩm Quốc tế -0,06 -1.800 0 0,00 1.800 0,06
JOS Thủy sản Minh Hải -0,02 -19.000 0 0,00 19.000 0,02
MFS Mobifone Service 0,55 12.900 13.300 0,57 400 0,02
OIL PV Oil -0,01 -800 200 0,00 1.000 0,01
VNH Đầu tư Việt Việt Nhật -0,01 -10.100 0 0,00 10.100 0,01
SID Đầu tư PT Sài Gòn Co.op 0,00 0 900 0,01 900 0,01
TTN Công nghệ và Truyền thông VN -0,01 -600 0 0,00 600 0,01
VGT VINATEX -0,01 -600 0 0,00 600 0,01
NCG Nova Consumer -0,01 -700 0 0,00 700 0,01
PVV Vinaconex 39 0,00 -2.500 0 0,00 2.500 0,00

Cập nhật lúc 15:10 12/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.